Motivasyon

Motivasyon

image1

  

Amaç : Dikkat ve odaklanmayı sağlayıcı yüksek motivasyonu oluşturarak öğrencilerin sınava 

hazırlık sürecine destek olmak, sınav kaygısını olabildiğince azaltmak.


Katılım: 10 yaş ve üstü
 

Eğitim İçeriği :


* Tüm zamanların en başarılı insanlarının düşünce tarzları, başarıyı giderken izledikleri yollar, 

beyinlerini kullanma şekilleri

* Bireysel motivasyon sağlamanın kuralları 

* Motivasyonun okul hayatına etkisi

* Özgüven ve motivasyon 

* Dikkat ve konsantrasyon

* Odaklanma ve hedef belirleme 

* Kendini doğru ifade etme

* Vücut dilini etkin kullanma 

* Kendini tanıma, güçlü ve zayıf yanların farkına varma


Kazanım :


·İç motivasyonun sağlanması 

·Dikkat, odaklanma ve konsantrasyonun geliştirilmesi 

·Özgüvenli bireyler oluşturma 

·Farkındalığın gelişmesi 

·Yüksek yaşam coşkusu edinme